March 9, 2021

NGỮ PHÁP TIẾNG NHẬT SƠ CẤP

I. Từ Vựng ここ ở đây そこ ở đó あそこ ở kia どこ (nghi vấn từ) ở đâu こちら ( kính ngữ) ở đây そちら (//) […]
March 9, 2021

BÀI HỌC GIÚP GHI NHỚ LÂU HƠN

CÁCH 1: HIỂU BIẾT VỀ KANJI Chữ kanji có thể là chữ tượng hình Ví dụ: 日 Nhật = mặt trời, ngày 月 Nguyện = mặt […]
March 9, 2021

MỘT CHÚT TÍNH TỪ CƠ BẢN

1. 疑(うたが)わしいĐáng nghi, hồ nghi 2. 煩(わずら)わしいPhiền muộn, buồn phiền, lo lắng 3. 紛(まぎ)らわしいMàu sắc) nhang nhác ,( từ ngữ) trông giống nhau khó phân biệt ,Chói […]
Liên hệ